САДОВИ ПОД ПРИТИСОК

Испитување на садови под притисок за ТНГ и цевна ТНГ инсталација , вклучувајки ја и целата арматура во склоп со цевната инсталација .