РЕПАРИРАЊЕ И ЗАВАРУВАЊЕ

repariranje_1

Поправка на деловии и машински делови изложени на абење , удари , ерозија ,кавитација …..

repariranje_4

Поправка на делови и елементи за преноси на движење ( запчаници ,ланчаници ,осовини ,вратила …)

cutting-metal-with-plasma-equipment-on-plant.jpg

Поправка на блокови од мотори , куќишта носачи …

repariranje_6

Репарирање на сите видови на парни котли ….

repariranje_7

Интервентно репарирање со заварување и метализација на различни делови од Al-легури , Cu-легури, Сив лив..

repariranje_7

Интервентно репарирање со заварување на Нисколегирани челици, високолегирани челици, нерѓосувачки челици