ОБУКА НА ЗАВАРУВАЧИ

Стручно оспособување (едуцирање) на кандидати за следните постапки за заварување:

111- REL ( Електро лачно заварување ) Obuka-REL-zavarivaca 131- MIG ( Со заштита на аргон )
135, 136 – MAG ( Во заштитен гас од мешавина на инертниот гас CO2 со полна или полнета жица ,
со или без керамичка подлога )
141 – TIG ( Електро лачно заварување со нетоплива електрода ( во заштита на инертен гас Аргон )
311- Обука на заварувачите со целулозна или други специјални електроди и жици за заварување ,
со користење на заварувачко огледало , во сите позиции на заварување и сите материјали за заварување со
материјали ОД St 35.8/ III, S355J2G3, 16 Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, се до
X20CrMoV12, P91, P92, X10CrA17, X6CrNiMoNb17, Inconel, Incoloy, Monel, Al-legure…

Обуката на заварувачите  се одржува во присуство на инспектори за заварување  
и инструктори за заварување.  
По одржаната  обука се одржува атестирање  во соработка со домашни организации во соработка со преставници на ” TUV “.

 По завршената обука успехот е загарантиран и потврден .